100% Inline quality control with machine vision

เราช่วยปรับปรุงการตรวจสอบสินค้าในสายการผลิต (Inline inspection) ด้วยระบบกล้อง machine vision ช่วยลดของเสีย ลดการใช้แรงงานคน ประหยัดต้นทุน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของท่าน เราให้บริการครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

Image

ตรวจสอบว่ามีหรือไม่มี, ตรวจสอบสิ่งปลอมปน, สิ่งผิดปกติ ตรวจสอบความแตกต่างของสี ตรวจสอบรูปร่าง การแยกรุ่นต่างๆ การอ่านตัวอักษร ตัวหนังสือ 2D code QR code Matrix Code

Image

กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นให้ Robot บอกตำแหน่งให้ Robot หยิบชิ้นงาน, ทำงานร่วมกับ Robot ในการตรวจสอบ ชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน นำ Robot ในงานเชื่อมชิ้นงาน

3D vision sensor

ใช้ 3D Smart sensor ในการวัดขนาดชิ้นงาน สามารถวัดได้ในแนวแกน XYZ ปริมาณชิ้นช่วยให้การตรวจสอบแม่นยำมาก สามารถวัดงานที่มีสีดำหรือรูปร่างไม่แน่นอนได้ดี

Image

Deep learning Software สำหรับการตรวจสอบที่ละเอียด งานที่ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ตรวจ ช่วยให้การตรวจสอบที่ทดแทนคนทำได้แม่นยำขี้น

Solution Highlights

Robot Vision System

กล้อง Machine Vision ช่วยในการทำงานของหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเปรียบเสมือนเป็นตาของหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์ทำงานที่ซับซ้อน เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสายการผลิต ลดเวลาในการติดตั้ง ช่วยลดต้นทุน ลดแรงงานคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ประยุกต์ในงาน Depalletizing and Palletizing, Machine Tending, Piece Picking, Bin Picking and Assembly, Locating, and Gluing

High Speed Canning Inspection Machine
กล้องสำหรับการตรวจกระป๋องเปล่าคุณภาพสูง

กล้องตรวจสอบกระป๋องครบวงจร สามารถตรวจสอบ body ตรวจสอบฝากระป๋อง ตรวจสอบปากกระป๋อง ทำงานด้วยความเร็วสูง สามารถตรวจสอบได้สูงสุด 800 ชิ้นต่อนาที มีระบบการโปรแกรมที่ง่าย ทำมาเฉพาะเพื่ออุตสาหกรรมกระป๋อง เป็นการประกอบขึ้นในเมืองไทย มีบริการหลังการขาย รับประกัน 1 ปี หลังการส่งมอบ มีระบบ Remote Service

Rubber and Tire Inspection Machine
เครื่องตรวจคุณภาพชิ้นส่วนยางและยางรถยนต์

อุตสาหกรรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีการส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ยางของประเทศไทยสามารถนำไปใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม การตรวจสอบยางเป็นงานที่ยาก ลักษณะโดยธรรมชาติของยางเป็นวัสดุที่มีรูปร่างไม่แน่นอน มีการดูดกลืนแสงที่สูง การควบคุมคุณภาพของยางจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยสูง เรามีเครื่องตรวจสอบยางรถยนต์คุณภาพสูงให้ท่านได้เลือกใช้

machine vision

Surface Inspection

การตรวจสอบพื้นผิวที่เป็นโลหะมีความมันวาวจะสามารถทำได้ยากด้วยระบบ Lighting แบบพื้นฐานด้วยระบบ Lighting แบบพิเศษสามารถทำให้การตรวจสอบที่เป็นไปไม่ได้สามารถทำได้เราสามารถสร้างภาพที่หลากหลายเพื่อการตรวจสอบด้วยโปรแกรม Ai Deep Learning

News & Events

3D Gocator for Tire Inspection , OCR reading and 3D Bin Picking

9 ขั้นตอนในการออกแบบ ระบบ machine vision ให้ประสบความสำเร็จ

3D Gocator กับ UR Robot ในงาน Gap Flush Measurement

Our Partners and Customers