ประเภทของกล้องในระบบแมชชีนวิชั่นประกอบด้วย 2 ประเภท

Area scan camera (2D camera)

ลักษณะการถ่ายภาพจะถ่ายภาพเป็นพื้นที่โดยจะจับภาพทีละ 1 ภาพเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Line scan camera ( 1D camera )

ลักษณะการจับภาพจะจับภาพทีละ 1 แถวของพิกเซลจากนั้นจะทำการต่อภาพเพื่อให้เป็นรูปภาพเต็มรูปอีกทีถูกนำไปใช้กับลักษณะการตรวจสอบชิ้นงานที่มีความเร็วสูงตรวจสอบแผ่นเหล็กตรวจสอบภาพพิมพ์ต่างๆหรือนำไปใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกระบอกชิ้นงานที่ต้องการตรวจรอบตัว

machine vision

Area scan camera

machine vision

Line scan camera

การทำงานของ Area Scan (2D camera)

Area scan camera (2D camera)

มีการจัดเรียงเซ็นเซอร์เป็นลักษณะ Matrix โดยมีขนาดหลากหลาย ตามรูปด้านล่างนี้

โดย sensor จะประกอบไปด้วย Pixel เล็กๆ Pixel ย่อมาจาก Picture Element ทำหน้าที่แปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

machine vision

Senser Size

machine vision

การติดตั้ง กล้อง 2D camera

machine vision

Area Camera Imaging a Discrete Part

machine vision

Multiple Camera Imaging a Larger Field-of-View

เราจะติดตั้งกล้องให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับชิ้นงานโดยให้มุมมองของกล้องครอบคลุมขนาดของชิ้นงานทั้งหมด เราสามารถตั้งกล้องหลายตัวเพื่อ ให้ถ่ายภายที่ ใหญ่ขึ้น

การทำงานของ Line Scan Camera

machine vision
machine vision

ความละเอียดเซ็นเซอร์ทั่วไปที่ 512, 1k, 2k, 4k, 8k และ 12k มีให้สำหรับการถ่ายภาพ ขนาดพิกเซลของเซ็นเซอร์มีตั้งแต่ 5 x 5 µm, 7 x 7 µm, 10 x 10 µm ถึง 14 x 14 µm หากเป็นไปได้กล้องควรมีพิกเซลที่ใหญ่กว่า พิกเซลขนาด 5 มม. มีพื้นผิวที่มีแสง 25 µm2 แต่พิกเซล 14 มม. มี 196 มม. 2 เช่นพื้นผิวประมาณ 8 เท่าและมีความไวต่อแสง 8 เท่า เนื่องจากเวลาในการจับภาพของเส้นเดี่ยวมักจะมีหลายเส้นเท่านั้นความไวต่อแสงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกล้องสแกนเส้น
จากความละเอียด 2048 พิกเซลเซ็นเซอร์ที่มีพิกเซล 14-µm จะมีความยาวเส้นประมาณ 29 มิลลิเมตร: ไม่สามารถใช้ C-mount สำหรับกล้องสแกนในพื้นที่อุตสาหกรรมได้ กล้องจะมี

การติดตั้ง และการประยุกต์ใช้ Line Scan Camera

Line scan camera (1D camera)

ใช้สำหรับตรวจสอบชิ้นงานที่วิ่งมาต่อเนื่องเป็นแผ่นใหญ่ๆเช่นแผ่นเหล็ก แผ่นกระดาษกระเบื้อง ใช้สำหรับในการตรวจสอบการพิมพ์ต่างๆ printing inspection

machine vision
machine vision
machine vision