logo gocator

2100 SERIES

Entry-Level 3D Laser Line Profile Sensors

  • ใช้ Gocator® 2100 สำหรับแอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพแบบอินไลน์ที่คุ้มค่าโดยไม่ต้องใช้ความละเอียดสูงสุด
  • ความละเอียดระดับ VGA 640 Point ต่อ โปรไฟล์
  • มุมมองภาพกว้างสูงสุด 1,260 มม (FOV)
  • ช่วงการวัดสูงสุด 1,350 มม (MR)
3D vision sensor,Gocator, LMI Gocator, 3D sensor
3D vision sensor,Gocator, LMI Gocator, 3D sensor
3D vision sensor,Gocator, LMI Gocator, 3D sensor