logo gocator

2300 SERIES

Workhorse 3D Laser Line Profile Sensors

  • เซ็นเซอร์ Gocator 2300 ให้การตรวจสอบ 3D ที่มีประสิทธิภาพในแอพพลิเคชั่นความเร็วสูงและปริมาณสูง
  • อิมเมจล้านพิกเซล 1280 คะแนนต่อความละเอียดของโพรไฟล์
  • มุมมองภาพกว้างสูงสุด 1,260 มม
  • ช่วงการวัดสูงสุด 800 มม
3D vision sensor,Gocator,LMI Gocator,3D sensor
3D vision sensor,Gocator,LMI Gocator,3D sensor
3D vision sensor,Gocator,LMI Gocator,3D sensor