Gocator

3D LASER POINT PROFILE SENSORS

สำหรับการตรวจสอบแบบอินไลน์ความเร็วสูง

เครื่องวัดตำแหน่งจะสแกนที่ 32 kHz ตามทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนและเหมาะสำหรับการวัดความหนา ความสูง และความขรุขระของพื้นผิว

3D vision sensor,Gocator, LMI Gocator, 3D sensor

GOCATOR 1300 SERIES

High-speed (32 kHz), Non-Contact 3D Point Profilers

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาดในระบบอัตโนมัติแบบปิด
  • สอบเทียบล่วงหน้าและพร้อมที่จะวัด
  • ปรับขนาดได้กับการต่อใช้งานเซ็นเซอร์หลายตัว
  • มีขนาด laser เล็ก

Specification