High-Resolution 3D Snapshot Sensors

  • Gocator® 3500 Snapshot sensor 3D มีโครงสร้างความละเอียดสูง
  • นำประสิทธิภาพการทำงานระดับมาตรวิทยามาสู่โรงงานแบบอินไลน์
  • Gocator® 3504 ใหม่ล่าสุดด้วยความละเอียด XY 6.7 um ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและ
    มี repeatability ได้ 0.2 um ในแนวแกน Z
  • อัตราการสแกนที่รวดเร็ว 6 Hz
  • กล้องสเตอริโอ 5 ล้านพิกเซล ช่วยลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
  • ใหม่ล่าสุด sensor ที่มีขนาดในการวัด FOV 282x175 mm
  • เหมาะสำหรับงาน Pick and Place ของหุ่นยนต์ / และการวัดขนาดงานที่วางอยู่กับที่
3D vision sensor,Gocator, LMI Gocator, 3D sensor

QUICK SPECS

MECHANICALS