Image

VeriSens Application Suite

ซอฟต์แวร์มีภาษาให้เลือก 9 ภาษา กำหนดค่าในสี่ขั้นตอนที่เข้าใจง่าย แม้สำหรับเริ่มต้นการกำหนดค่างานแรกจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ประหยัดเวลา ในซอฟต์แวร์มี Simulator สำหรับทุกอุปกรณ์ ใช้ภาพจากกล้องดิจิตอลหรือสมาร์ทโฟนเป็นแหล่งที่มาของภาพเครื่องจำลองช่วยให้ทดสอบการตรวจสอบแบบออฟไลน์ก่อนซื้อสินค้า ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง

Image

ซอฟต์แวร์สำหรับ image processing เป็นลักษณะของ flowchart สามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างอิสระ รองรับกล้อง 3D ของ LMI Gocator สามารถส่งออกค่าสถิติต่างๆ เพื่อทำเป็นระบบ SQL Server ได้มีฟังก์ชัน cpk ได้ สามารถออกแบบ GUI ได้ตามที่ต้องการ

Image

Gocator®
Emulator for Desktop

Software ที่ใช้ในการทดลองการทำงานของระบบ 3D Smart sensor ของ Gocator ช่วยท่านเรียนรู้การใช้งานของระบบ Gocator โดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อเซ็นเซอร์มีตัวอย่างรูป 3D Point Cloud ให้ทดลองใช้มากกว่า 40 ตัวอย่าง สามารถ Import 3D Point Cloud ที่ท่านได้สแกนจากเซ็นเซอร์แล้วทำการเขียนโปรแกรมการนั้นดาวน์โหลดลงเซ็นเซอร์ได้อีกที

Image

Aurora Vision Studio
Software for Machine Vision Engineers

Aurora Vision Studio เป็น Software Vision System ที่ทรงพลังที่สุด โดยใช้หลักการของ Data Flow และมาพร้อมกับชุด Image Processing Functions ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรมและการทำงานร่วมกับ Robot (Robot Guidance)

Image

Aurora Vision Deep Learning Add-on

Aurora Vision Deep Learning Add-on เป็น Software AI deep learning ที่ทำงานร่วมกับ Aurora Vision Studio ถูกออกแบบมาเพื่อ Machine vision Engineer โดยเฉพาะ สามารถใช้ image filter ที่ทรงพลังก่อนที่นำภาพไป train ทำให้ช่วยลดเวลาในการ train เพิ่มความแม่นยำของ AI เราสามารถใช้ภาพแค่ 20-50 ในการ train แต่ละครั้ง

Image

AiDitron นำเสนอซอฟต์แวร์ Deep Learning ที่พร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม AiDitron มีโปรแกรมการตรวจสอบตำแหน่ง OCR และการจำแนกประเภท โปรมแกรมการแยกของเสียที่ดูยากๆ โปรแกรมการนับจำนวนที่ซับซ้อน