Image
Image

AiDitron artificial intelligence software

AI Deep learning ที่พร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม AiDitron deep learning เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบภาคสนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

AiDitron deep learning มีสถาปัตยกรรมเครือข่าย Neural network เพื่อให้สามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้อย่างง่ายดายและได้รับความถูกต้อง ช่วยให้สามารถจัดโปรแกรมการตรวจสอบตำแหน่ง OCR และการจำแนกประเภทที่ยากได้เป็นอย่างดี เป็นระบบที่ทรงพลังยืดหยุ่นและตรงไปตรงมา ประกอบด้วย 4 เครื่องมือที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

Image

OCR tools

AiDitron deep learning : OCR tool ใช้เพื่อค้นหาและจดจำอักขระที่ผิดรูปแบบในพื้นหลังที่มีความหลากหลาย มีหลายสี หลายวัสดุ ในการ Train เครื่องมือ OCR สิ่งที่ต้องเตรียมคือรูปภาพและทำเครื่องหมายตัวอักษรที่บอกระบบว่าเป็นอะไร ใช้เวลาน้อยและมีความแม่นยำสูง

Image

OCR on iron

Image

OCR on plastic bottle

Image

OCR on PET

Image

Localization tools

AiDitron Deep learning : Localization tool ใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งของวัตถุในภาพมากกว่า 1 ตำแหน่ง ถึงภาพจะชัดเจนก็ตาม มีพื้นหลังหรือวัตถุที่ซับซ้อนเป็นกลุ่ม AiDitron deep learning สามารถตรวจและระบุ คุณสมบัติและวัตถุที่ซับซ้อนโดยการเรียนรู้จากภาพ ตัวอย่างเช่น การนับชิ้นงาน

Image

Counting number of object

Image

Check uncomplete cigaratte

Image

Counting number of car

Image

Detection tools

AiDitron Deep learning: Detection tool มีเครื่องมือตรวจจับความผิดปกติ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อบกพร่องเชิงคุณภาพ ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม เช่น รอยขีดข่วนบนพื้นผิวที่ตกแต่งไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสม การตรวจสอบการทอผ้าว่ามีปัญหาการดิ้นของด้ายหรือเปล่า สิ่งที่ต้องทำคือการทำเครื่องหมายภาพของวัตถุที่ดีและไม่ดีเท่านั้น

Image

Inspection of Boiled Egg crack

Image

Inspection of solar cell panel

Image

Inspection of mobile phone cover glass

Image

Classification tools

AiDitron Deep learning : Classification tool ใช้เพื่อจำแนกวัตถุที่ดูยาก มีฉากหลังที่หลากหลาย ใช้ในการจำแนกประเภทของรอยเชื่อมหรือการแยกของที่ยอมรับได้หรือในข้อบกพร่องที่ยอมรับได้ทั้งหมด สิ่งที่ต้องทำคือเตรียมภาพและติดป้ายบอกประเภท จากนั้น Train

Image

Classify of Different teams

Image

Classify of different animals

Image

Classify of packaging