VeriSens Application Suite

Image

เป็น Software สำหรับกล้องวิชั่นที่ใช้งานง่ายมาก แม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

มีระบบการ Simulation ทดลองการทำงานก่อนที่จะตกลงซื้อของจริง

VeriSens Application Suite เป็นซอฟต์แวร์กำหนดค่าที่ใช้งานง่ายสำหรับเซ็นเซอร์วิชัน
VeriSens ทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถดำเนินการประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เริ่มต้นด้วยการสร้างงานทดสอบไปจนถึงการจัดการงาน โปรแกรมจะนำคุณผ่านขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

ฟรี ทำการทดสอบแบบออฟไลน์
Application Suite มีโหมดออฟไลน์ (โปรแกรมจำลองผลิตภัณฑ์สำหรับทุกอุปกรณ์) ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจำลองเซ็นเซอร์วิชัน VeriSens ได้อย่างเต็มที่ หากไม่มีอุปกรณ์ใดๆ กล้องดิจิตอลหรือสมาร์ทโฟนทั่วไปเป็นแหล่งภาพก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างภาพของแอพพลิเคชั่น แล้วประเมินภาพเหล่านั้นด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ คุณสามารถทำความรู้จักกับ VeriSens ได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สตางค์เดียว

เว็บอินเตอร์เฟส VeriSens – ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่สามารถกำหนดค่าได้
สำหรับการทำงานอินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่กำหนดค่าได้นั้น ถูกรวมไว้แล้วสำหรับลูกค้าที่ต้องการกำหนดค่า VeriSens ในระหว่างกระบวนการผลิต เป็นอินเทอร์เฟซผู้ใช้แรกของวิชันเซนเซอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามช่วงการทำงาน กลุ่มผู้ใช้ และการออกแบบได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ช่วยประหยัดงานเขียนโปรแกรมมาตรฐานของผู้ใช้ เว็บอินเตอร์เฟสของ VeriSens ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานและไม่ต้องการปลั๊กอินใดๆ

ปรับตั้งง่ายด้วย 4 ขั้นตอน

1

Adjust image

โหมดในการปรับตั้งค่าของภาพปรับตั้งค่า exposure Time เลือก filter ต่างๆ ให้เหมาะสม กำหนดเรื่องการ calibrate หน้ากล้อง การทำ white balance และการปรับโฟกัสต่างๆ
2

Check feature

โหมดสำหรับการเลือกใช้ tool ต่างๆ ในการตรวจสอบชิ้นงาน เริ่มต้นด้วยการกดเครื่องหมายบวกเพื่อเข้าไปในโหมดของการเพิ่มฟีเจอร์ เลือกประเภทของ Part Location ที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน จากนั้นสามารถเลือก tool ต่างๆ ให้เหมาะกับ Application ที่เราจะตรวจสอบโดยมี tool ให้เลือกมากมายถึง 32 tool
3

Configure interface

โหมดสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ OK สัญญาณ NG ข้อมูลในการอ่านตัวหนังสือ ข้อมูลในการอ่านตำแหน่งของตัวชิ้นงาน การรับสัญญาณจาก Trigger Sensor ภายนอก รวมถึงการตั้งระบบ web Interface
4

Activate device

โหมดสำหรับการบันทึกโปรแกรมที่ทำการสร้างเสร็จแล้วลงในตัวเซ็นเซอร์ เพื่อที่จะให้เซ็นเซอร์ทำงานตรวจสอบชิ้นงาน เราสามารถที่จะดูขั้นตอนในการทำงานของเซ็นเซอร์ผ่านสาย LAN ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม Verisens Application Suite ได้โดยตรงหรือดูผ่านระบบ web Interface

มี tool ที่ใช้ในการตรวจสอบถึง 32 tools ตามตัวอย่างด้านล่าง

Part location

Part location on contours (FEXLoc)

กำหนดตำแหน่งและตำแหน่งการหมุนของชิ้นส่วนตามรูปทรงของมัน การตรวจสอบคุณสมบัติที่ตามมาทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามตำแหน่งที่กำหนด

Part location on edges (FEXLoc)

กำหนดตำแหน่งและตำแหน่งการหมุนของชิ้นส่วนตามขอบเดียวหรือสองขอบที่มุมฉากต่อกัน การตรวจสอบคุณสมบัติที่ตามมาทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามตำแหน่งที่กำหนด

Part location on circle (FEXLoc)

กำหนดตำแหน่งและตำแหน่งการหมุนของชิ้นส่วนที่เป็นวงกลม การตรวจสอบคุณสมบัติที่ตามมาทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามตำแหน่งที่กำหนด

Part location on text line

กำหนดตำแหน่งและตำแหน่งการหมุนของข้อความภายในขอบเขตการมองเห็น ข้อความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การตรวจสอบคุณสมบัติที่ตามมาทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามตำแหน่งที่กำหนด

Geometry

Distance

วัดระยะห่างระหว่างสองขอบ

Circle

วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตำแหน่ง และความกลมเมื่อเปรียบเทียบกับวงกลมอ้างอิง

Angle

วัดมุมระหว่างสองขอบ

Counting edges

นับจำนวนขอบตามแนวเส้น

Point position

หาพิกัดของจุดหนึ่ง

Edge characteristics

เปรียบเทียบระยะห่างของขอบตามแนวรัศมี

Feature comparison

Count contour points

หาจำนวนจุดรูปร่างภายในขอบเขตการมองเห็น

Contour comparison

เปรียบเทียบรูปร่างของส่วนที่สอนกับรูปร่างของส่วนปัจจุบัน

Color identification

ระบุสีภายในขอบเขตการมองเห็นและการเบี่ยงเบนจากสีอ้างอิง

Brightness

หาค่าความสว่างเฉลี่ยในขอบเขตการมองเห็น

Contrast

คำนวณค่า contrast ในขอบเขตการมองเห็น

Area size

ระบุแสงหรือความมืดตามลำดับพื้นที่ที่กำหนดสีในภาพ กำหนดพื้นที่ทั้งหมดหรือพื้นที่ต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุด

Count areas

นับจำนวนจุดดำและขาวตามลำดับพื้นที่ที่กำหนดสีที่มองเห็นได้ในภาพ

Pattern comparison

เปรียบเทียบลักษณะภาพกับภาพที่บันทึกไว้

Finding object positions

ค้นหาวัตถุหลายอย่างตามสิ่งที่สอน

Color positioning

ตรวจสอบการมีอยู่ของสีที่กำหนดไว้ภายในส่วนของภาพที่กำหนด

Identification

Barcode

อ่านบาร์โค้ด กำหนดคุณภาพตามมาตรฐาน ISO / IEC 15416 ผลลัพธ์ที่ได้ผ่านอินเทอร์เฟซ กระบวนการเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ได้

Matrix code

อ่านรหัสเมทริกซ์ (ECC 200, GS1, QR, PDF417) ในทุกมุมของการหมุน กำหนดคุณภาพตามมาตรฐาน ISO / IEC 15415 หรือ AIM DPM-1-2006 ผลลัพธ์ที่ได้ผ่านอินเทอร์เฟซของกระบวนการ เปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ได้

Text

อ่านตัวเลขและตัวอักษร เอาต์พุตของอักขระที่อ่านผ่านอินเทอร์เฟซกระบวนการ เปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ได้