swivellink-logo-02.png
Image

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Swivellink® เริ่มต้นด้วยความต้องการเมาท์ปุ่มเริ่มต้นใช้งานของผู้ประกอบการไปยังเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นเอง ความจริงก็คือเราไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย แต่เพื่อแก้ปัญหาในสายการผลิตของเราเอง เรารู้ว่าการออกแบบจำเป็นต้องแข็งแกร่งและยืดหยุ่น เป้าหมายคือเพื่อปกป้องปุ่มที่มีราคาแพงและจัดเส้นทางสายเคเบิลถอดอย่างรวดเร็วภายใน เนื่องจากสายลวดหักหรือปุ่มเสียหายอาจทำให้เวลาการผลิตหยุดชะงักเป็นเวลานาน

Image

Mounting Solution

Swivellink สำหรับจับยึดอุปกรณ์กล้อง Sensor,
lighting ในงาน machine vision

Image

Custom EOAT

Swivellink สำหรับจับยึดชิ้นงานในงาน Robot picking

Image

Conveyor Solution

Swivellink สำหรับงาน coveyor แบบสำเร็จรูป

Application Photo

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Application Video

Download PDF Files

For more info, please visit

Image