Robot Vision System

Image

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการนำเอาหุ่นยนต์ไปใช้งานมากขึ้น อุปกรณ์กล้อง Machine Vision จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ เพราะกล้อง Machine Vision ช่วยในการทำงานของหุ่นยนต์ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเปรียบเสมือนเป็นตาของหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์ทำงานที่ซับซ้อน เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสายการผลิต ลดเวลาในการติดตั้ง ช่วยลดต้นทุน ลดแรงงานคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

Depalletizing and Palletizing

การขนย้ายสินค้าออกจากพาเลทและการจัดวางสินค้าบนพาเลทอัจฉริยะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการผลิต การจัดจำหน่าย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย 3D vision, deep learning และ AI algorithms  หุ่นยนต์สามารถจัดเรียงพาเลทและขนย้ายสินค้าออกจากพาเลทได้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ยังคงรักษาเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมและความรวดเร็วในการประมวลผล

Machine Tending

Machine tending ช่วยให้หุ่นยนต์ตรวจจับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีขนาดและรูปร่างต่างกัน เลือกชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำและจัดวางในตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างมั่นคง

Piece Picking

หุ่นยนต์เลือกสินค้าแต่ละรายการ (SKUs) ได้อย่างแม่นยำจากถังสินค้าคงคลังและใส่ลงใน order container หุ่นยนต์ที่มาพร้อมกับ 3D vision สามารถจัดการกับสิ่งของต่างๆ ได้หลากหลาย รวมถึงกล่อง ถุง บรรจุภัณฑ์โปร่งใส ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย

Bin Picking

หุ่นยนต์สามารถจดจำวัสดุที่ซ้อนกัน แม้กระทั่งวัตถุที่มีพื้นผิวสีเข้ม สะท้อนแสง หรือโครงสร้างที่ซับซ้อนด้วยระบบ 3D Vision ทำให้หุ่นยนต์สามารถหยิบจากกล่องวัสดุได้อย่างแม่นยำ

Assembly, Locating, and Gluing

ด้วยการใช้ประโยชน์จาก 3D และเทคโนโลยีขั้นสูงหลายอย่าง การติดกาวแบบใช้ vision-guided ที่ครอบคลุม คุ้มค่า และง่ายต่อการปรับใช้ การระบุตำแหน่งและการประกอบที่มีความแม่นยำสูงสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิต

High-performance industrial 3D cameras and intelligent platform software

Image

Industrial 3D Camera

กล้อง 3D สำหรับอุตสาหกรรมสามารถสร้างภาพ 3D ที่มีความละเอียดสูงและแม่นยำเหมาะสำหรับใช้หยิบจับสินค้าที่หลากหลาย มีรุ่นให้ตัวเลือกมาก สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย ทนต่อแสงรบกวนสูง ความแม่นยำสูง ความเร็วในการสแกนที่รวดเร็ว มีขนาดเล็ก

Image

Graphical Machine Vision Software with AI deep Learning

ซอฟต์แวร์วิชันซิสเต็มแบบกราฟิก สามารถดำเนินการออกแบบ depalletizing, machine tending, order picking งานติดกาว/ฉีดพ่น ระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ฯลฯ ผ่านส่วนต่อประสานกราฟิกที่ปราศจากโค้ด ด้วย 3D vision, deep learning และอัลกอริธึมขั้นสูงอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการในทางปฏิบัติที่ซับซ้อนและหลากหลาย

Image

Intelligent Robot Programming Environment

ด้วย Interface การเขียนโปรแกรมแบบ visualized and code free สามารถจำลองการทำงานของระบบด้วยคลิกเดียว สร้างขึ้นในอัลกอริธึมอัจฉริยะหลายตัว (path planning, collision detection and grasping strategy, etc.) มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม สามารถปรับให้เข้ากับแบรนด์หุ่นยนชั้นนำของโลกได้อย่างง่ายดาย

Image

Industrial 3D Camera

กล้อง 3D สำหรับอุตสาหกรรมสามารถสร้างภาพ 3D ที่มีความละเอียดสูงและแม่นยำเหมาะสำหรับใช้หยิบจับสินค้าที่หลากหลาย มีรุ่นให้ตัวเลือกมาก สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย ทนต่อแสงรบกวนสูง ความแม่นยำสูง ความเร็วในการสแกนที่รวดเร็ว มีขนาดเล็ก

Image

Aluminum Alloy Shell Design

Image

Precision Options Meet Various Distance Requirements

Image

Dust and Waterproof

Image

Stable and Reliable Scanning Performance

Image

Plug & Play Easy Setup

Image

Multiple Camera Models for Various Situations

Point Clouds

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Specification

Mech-Eye Deep Industrial 3D Camera

Mech-Eye Log S 3D Camera

Mech-Eye Log M 3D Camera

Mech-Eye Nano Industrial 3D Camera

Mech-Eye Pro S Industrial 3D Camera

Mech-Eye Pro M Industrial 3D Camera

Mech-Eye LSR L Industrial 3D Camera

Mech-Eye UHP-140 Industrial 3D Camera

Mech-Eye PRO XS Palm-sized Industrial 3D Camera

Cases

Image

การนำกล่องบรรจุภัณฑ์ออกด้วย Vision-Guided สำหรับ Food Factory ขนาดใหญ่

Image

การขนย้ายกระสอบด้วย Vision-Guided สำหรับโรงงานผลิตยาขนาดใหญ่

Image

การนำกล่องบรรจุภัณฑ์ออกด้วย Vision-Guided สำหรับโรงงานผลิตยาขนาดใหญ่

Videos

3D Vision-Guided Carton Depalletizing for A Large Factory

3D Vision-Guided Containers Depalletizing for A Large Automation Company

3D Vision-Guided Carton Depalletizing for A Large Factory

3D Vision-Guided Robotic for EV plug-in

3D Vision-Guided Carton Depalletizing

3D Vision-Guided for robot tending

Robot Brands