FLEXSCAN3D : 3D SCANNING SOFTWARE

Image

FlexScan3D เหมาะสำหรับการสร้าง 3D Model ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จับภาพ 3D ของวัตถุ ปรับแต่งข้อมูล 3D หลังจากที่สแกนแล้ว รวมภาพ 3D scan ให้เป็นรูปแบบของ 3D Model ดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ มีระบบประมวลผลค่าคลาดเคลื่อนเพื่อช่วยทำให้การเชื่อมต่อของ 3D scan มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

Image

Polyga Compact 3D scanners ถ่ายภาพ 3D ในครั้งเดียวจากนั้นจะนำภาพที่ถ่ายได้แต่ละครั้งเอามาต่อกันเพื่อใช้สร้าง Digital Model ของวัตถุทั้งหมดอีกที การสแกนจะต้องถ่ายให้ครบทุกมุมของวัตถุ

แหล่งกำเนิดแสงเป็นแบบ LED จะใช้แสงที่มีรูปร่างหลากหลายอย่างไปบนผิวของวัตถุเพื่อสแกนวัตถุ Pattern ของแสงจะสะท้อนกลับมาเมื่อฉายไปบนผิววัตถุ กล้องส่องกล้องจะจับแสงดังกล่าวแล้วส่งข้อมูลไปยัง stanford เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด

FlexScan3D Software ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของการสแกนหน้าที่ของมันคือการจับภาพและการประมวลผลความชัดลึกและพื้นผิวที่ใช้ในการสร้างภาพ 3D FlexScan3D จะทำหน้าที่ทำให้ภาพมีข้อมูลที่ถูกต้อง การต่อภาพเข้าด้วยกันโดยการสแกนหลายครั้งเพื่อให้ได้ภาพที่ครบถ้วนในรูปแบบของดิจิตอล 3D model

Image

Now Compatible with G3 3D Smart Sensors

FlexScan3D สามารถใช้งานร่วมกับ 3D Gocator Snapshot sensor ของ LMI Technologies ได้ ช่วยทำให้การตรวจสอบชิ้นงานในไลน์ผลิตของระบบอัตโนมัติทำได้แม่นยำ 100%

3D Smart Sensor ตรวจจับ 3D scan ของรูปร่างชิ้นงานเพื่อสร้าง 3D Model สำหรับการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ สามารถเก็บข้อมูลการวัดแบบ 3 มิติ เพื่อช่วยในการกำจัดของเสียออกจากไลน์ผลิตของท่านได้

เลือกซื้อ FlexScan3D Software เพิ่มเติมเพื่อได้มาซึ่งฟังก์ชันการเก็บ Data แบบ 3D ไม่มีจำกัดสามารถสร้าง 3D model ที่มีความละเอียดสูงได้เก็บค่า 3 มิติของข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแบบได้

สำหรับการประยุกต์ 3D Scanner สามารถใช้งานใน Vision-Guided Robotics (VGR) ในโรงงานอุตสาหกรรม
3D scanners เป็นเครื่องมือสำหรับ สร้างข้อมูล 3D ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Robot ในงานต่างๆ

Image

PICK AND PLACE : BIN PICKING

ระบุประเภทของชิ้นงานว่าเป็นชิ้นงานรุ่นที่ถูกต้องหรือเปล่า และบอกตำแหน่งของชิ้นงานโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน ตัวอย่างเช่น การหยิบชิ้นงานออกจากรังและวางชิ้นงานในตำแหน่งอื่น เช่น สายพานคอนเวเยอร์หรือในเครื่องจักร ระบบจะสร้าง close loop system ซึ่งจะทำให้เราสามารถเห็นประสิทธิภาพการทำงานของ Robot สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่การทำงานของ Robot ทำให้การตอบสนองต่อตำแหน่งชิ้นงานหรือการเคลื่อนที่ต่างๆ ทำได้ถูกต้องและแม่นยำ

การใช้ Robot ทำงานร่วมกับ 3D Scanner เพื่อถ่ายภาพชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการวัดขนาดเพื่อยืนยันกับค่าที่ยอมรับได้นั้นต้องใช้คนในการตรวจสอบและใช้เวลานาน การประยุกต์ใช้ Robot กับ 3D scanner ซึ่งทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ FlexScan3D ทำให้การตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้นโดย Robot จะทำหน้าที่ในการพา 3D Scanner ไปตรวจสอบตามจุดต่างๆ จากนั้นจะส่งภาพทั้งหมดไปที่ Software FlexScan3D ทำหน้าที่ในการรวมภาพให้เป็นภาพที่ครบถ้วนตามขนาดชิ้นงานจริง จากนั้นแปลงภาพดิจิตอล Model เป็นไฟล์ที่สามารถเปรียบเทียบกับ CAD Model ได้ ทำให้ทราบขนาดที่แท้จริงของชิ้นงาน ทำการเปรียบเทียบว่าอยู่ในสเปคที่กำหนดหรือไม่

ประโยชน์ของการใช้ 3D Scanner แบบมี Structured-light สำหรับระบบ VGR

รวดเร็ว : สามารถสร้างและประมวลผลข้อมูล 3D อย่างรวดเร็วเพื่อทำการตัดสินใจแบบเรียลไทม์
เรียบง่าย : เหมือนกล้อง 2D ยกเว้นใน 3D ไม่มีการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ภายนอกหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น
มีความยืดหยุ่น : สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพื่อทำงานกับหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

ระบบ VGR ช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในขณะที่ลดต้นทุน ประโยชน์ของระบบ VGR รวมถึง

ประหยัดค่าใช้จ่าย : ระบบ VGR มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนเมื่อเทียบกับมนุษย์ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ : หุ่นยนต์ที่มีการมองเห็น 3 มิติ มีความแม่นยำในการปฏิบัติงานมากกว่ามนุษย์เมื่อทำด้วยตนเอง พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การบำรุงรักษาระบบและงานที่ท้าทายมากขึ้น

Image