The Gocator® 2490
Legal for Trade Packaging & Logistics Measurement Solution with NTEP Certification

Image
Image

3D SMART SENSORS สำหรับอุตสาหกรรม Packaging & Logistics

การตรวจสอบขนาดชิ้นงานในระบบขนส่งและ Warehouse แบบอัตโนมัติ เราใช้ 3D Smart Sensor ในการวัดขนาดบรรจุภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม Packaging & Logistics ทำให้การวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ทำได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายขนาด สามารถตรวจสอบประเภทหรือรูปร่างไม่แน่นอนได้ ทำให้ขนส่งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

Legal for Trade Solution Includes

Image

Gocator 2490A-2-R-16-T Laser Profile Sensor

 • มุมมองภาพกว้าง, single 3D sensor สามารถใช้กับสายพานลำเลียงที่มีความกว้างสูงสุด 38 นิ้ว
 • ติดตั้งและเรียกใช้ได้ง่าย (ประมาณ 30 นาที) โดยใช้ไฟล์งานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
 • ส่งสัญญาณการวัดโดยตรงไปยัง Smart Display
Image

Linear Wheel Encoder

 • Spring loaded เพื่อให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบสายพานลำเลียงที่มีอยู่
 • ส่งสัญญาณตัวเข้ารหัสจับภาพด้วย 3D line profile เพื่อการซิงโครไนซ์ที่แม่นยำกับการเคลื่อนไหวของสายพาน
Image

Legal for Trade Gocator Conveyor Utility

 • PC-based สำหรับการปรับขอบเขตการวัดของเซ็นเซอร์ให้ตรงกับสายพานลำเลียง
 • แสดงภาพ laser profile ใช้จัดตำแหน่งเซ็นเซอร์เป็นศูนย์
 • แสดงภาพ 3D surface ใช้สำหรับการกำหนดขนาดบรรจุภัณฑ์
Image

Smart Display

 • หน้าจอสัมผัสแบบ Standalone สำหรับการควบคุมเซ็นเซอร์และการแสดงขนาดพัสดุ
 • ให้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ รายงานสถานะการจัดตำแหน่ง อนุญาตให้ผู้ใช้ทริกเกอร์การจัดตำแหน่ง
 • รายงานการวัดและล้างการจัดตำแหน่ง หากอุณหภูมิเซ็นเซอร์เปลี่ยนแปลง 5 องศาขึ้นไป

System Configuration and Deployment

Image

Conveyor Configuration

The Gocator Conveyor Utility ใช้เพื่อปรับเซ็นเซอร์เข้ากับสายพานลำเลียงที่มีความกว้างไม่เกิน 38 นิ้ว The utility นี้ใช้ระหว่างการติดตั้งและต้องใช้เครื่อง Windows ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

Package Measurement

Smart Display ใช้เพื่อรายงานการวัดที่เซ็นเซอร์จับได้ มี interface หน้าจอสัมผัสสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดตำแหน่งเซ็นเซอร์เป็นศูนย์ Smart Diplay จะล้างการจัดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ หากอุณหภูมิแวดล้อมลดลง 5 องศาขึ้นไป

Image

Created for System Integrators and Solution Providers

Leverage Gocator 2490 to Develop Your LFT-Certified Systems

About Gocator 2490

 • มีมุมมองและช่วงการวัดที่กว้าง ช่วยให้ระบบปรับเข้ากับสายพานลำเลียง การติดตั้ง และบรรจุภัณฑ์
 • สามารถรองรับความเร็วสายพานได้ถึง 500 ฟุต/นาที ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน/สัปดาห์
 • ได้รับการรับรองเพื่อวัดบรรจุภัณฑ์ที่มีความยาวและความกว้างไม่เกิน 0.2 นิ้ว และสูงไม่เกิน 0.1 นิ้ว

On-sensor Jobfiles

 • ไฟล์งานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าใช้สำหรับการจัดตำแหน่งและการวัด
 • เซ็นเซอร์รายงานความกว้างของโปรไฟล์ไปยังยูทิลิตี้การกำหนดค่าสายพานลำเลียง
 • เซ็นเซอร์ส่งออกขนาดไปยัง Smart Display ผ่าน Modbus

Benefits to the System Integrator

 • อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง LFT สำหรับการวัดขนาดที่แม่นยำ
 • รองรับ Modbus ในตัวสำหรับการสื่อสารกับ Smart Display
 • ควบคุมง่ายและมียืดหยุ่นในการพัฒนาโซลูชัน
 • คุ้มค่าและปรับขนาดได้