Date Code Inspection and Optical Character Recognition (OCR)

ตลับหมึกและหัวฉีดของเครื่องพิมพ์ที่อุดตันมักตรวจไม่พบ แต่วันที่ขาดหายไปหรือพิมพ์ผิดไปวันเดียว Best before date (BBD) ก็อาจส่งผลให้มีการส่งคืนสินค้าที่เน่าเสียได้ทั้งหมด การตรวจสอบด้วยสายตา 100% เท่านั้นที่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการพิมพ์อย่างถูกต้อง สำหรับมนุษย์การตรวจสอบนี้อาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและน่าเบื่อหน่าย และในกรณีที่มีการไหลของผลิตภัณฑ์มีความเร็ว อาจจำเป็นต้องอาศัยการสุ่มตัวอย่าง ในกรณีดังกล่าว ระบบประมวลผลภาพสามารถนำมาใช้แทนได้ แต่ระบบต้องการความสามารถอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์ออกมาทั้งหมดเชื่อถือได้และสม่ำเสมอ?

ตามกฎหมาย บรรจุภัณฑ์สำหรับรายการอาหาร ยา และเครื่องสำอางต้องมีข้อมูลเฉพาะที่หลากหลาย machine vision สามารถตรวจสอบ Date Code และอักษรเหล่านี้ได้ 100% อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Image

Optical Character Recognition (OCR) and Optical Character Verification (OCV)

Optical Character Recognition (OCR)

OCR ใช้เพื่ออ่านข้อความที่พิมพ์ ที่ไม่รู้จัก อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าภาพที่พิมพ์จะอ่านได้ชัดเจนหรือไม่มีข้อผิดพลาด

Optical Character Verification (OCV)

OCV ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ของข้อความที่รู้จักโดยเปรียบเทียบกับภาพอ้างอิง

OCR และ OCV มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันและใช้วิธีการที่แตกต่างกัน แต่ขั้นตอนทั้งสองมีขั้นตอนเบื้องต้นที่เหมือนกัน ก่อนที่จะสามารถอ่านข้อความหรือกำหนดคุณภาพการพิมพ์ได้ จะต้องกำหนดตำแหน่งของอักขระในภาพ ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิค Ink Jet แบบต่อเนื่องซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม สามารถทำให้เกิดการกระจัดในตำแหน่งของตัวอักษรภายในภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ

จุดประสงค์ของ OCR คือการอ่านตัวอักษรหรือตัวเลขที่ใกล้เคียงกับภาพพิมพ์มาตรฐานมากที่สุด ในการดำเนินการวิเคราะห์นี้จะใช้อัลกอริทึมที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูง เช่น AI deep learning กระบวนการนี้พยายามที่จะทำซ้ำรูปแบบความคิดของมนุษย์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้สร้างข้อความที่ชัดเจนและอ่านง่าย ตัวอย่างเช่น จุดกลมขนาดใหญ่อาจถูกตีความว่าเป็นศูนย์ เนื่องจากอักขระนั้นใกล้เคียงกับส่วนนี้ของรูปภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ train ภาพหลายๆ แบบเข้าไป

วัตถุประสงค์ของ OCV คือการกำหนดระดับของความคล้ายคลึงกันระหว่างส่วนของภาพพิมพ์และอักขระอ้างอิงที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ การเบี่ยงเบนจากจุดอ้างอิงนี้สามารถตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการพิมพ์ โดยปกติต้องกำหนดก่อนว่าจะใช้อักขระใดเป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบ กล่าวอีกนัยหนึ่งต้องทราบเนื้อหาของข้อความที่พิมพ์ก่อน

จากตัวอย่างเรากำหนด ตัวเลขชุดที่ 1 เป็นมาตรฐาน และตรวจสอบว่าตัวเลขชุดที่ 2 และ ที่ 3 มีความเหมือนกับ ตัวเลขชุดแรกมากน้อยแค่ไหน ความเหมือนจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์

ลักษณะปัญหาของ Date Code เรามักจะพบในการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

  1. ปัญหาของ Thermal Ink Jet พิมพ์ไม่สมบูรณ์ จากสาเหตุของปัญหาผ้าหมึกที่หมดหรือเสื่อมคุณภาพ
  2. ปัญหาของเครื่องพิมพ์แบบ DOT Ink Jet ตัวหนังสือเบลอเกิดจากพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ที่เปียกชื้น
  3. ปัญหาของเครื่องพิมพ์แบบ DOT Ink Jet การพิมพ์ผิดตำแหน่งเกิดจากปัญหาของไฟฟ้าสถิตที่ผิวของชิ้นงาน
  4. ปัญหาของเครื่องพิมพ์แบบ DOT Ink Jet การพิมพ์ซ้ำจุดเดิม เกิดจากปัญหาสัญญาณเซ็นเซอร์ Trigger ส่งสัญญาณซ้ำ

Sample Applications

Standard Date Code Inspection Machine

VDO Date Code Inspection Application