Image

Pavement Profiling

Gocator กับการทำ road profiling ระบบสแกนอย่างรวดเร็วและรวบรวมเรียลไทม์ต่อเนื่อง ข้อมูล 3D ของพื้นผิวทางเท้าเพื่อกำหนดคุณภาพการขับขี่โดยรวม

Image

Rutting Inspection

Gocator ร่วมกับ transverse road profiling systems เพื่อสแกนและช่วยระบุการก่อตัวของการกดพื้นผิวภายในเส้นทางล้อ

Image

Pavement Joint Flushness

Gocator สแกนทางเท้าคอนกรีตและสร้าง Profiles เพื่อใช้ในการระบุส่วนที่ชำรุดหรือถนนที่ไม่สม่ำเสมอกัน

Image

Rail Profiling

Gocator สร้าง cross-sectional 3D profiles สำหรับวัดขนาดหัวราง, cant, face angle, vertical head wear และอื่นๆ

Image

Track Geometry

Gocator ให้การวัด 3D ที่มีความหนาแน่นสูงของ Track gauge, ความโค้ง, cross-level, พื้นผิว, การจัดตำแหน่ง, ความเร็ว twist และwarp