Cell Pre-Assembly Inspection

Image

การตรวจสอบก่อนการประกอบ สารละลาย Electrode เคลือบลงบนฟอยล์ทองแดงและอลูมิเนียมเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเวียนได้สะดวก พื้นผิวโลหะ และการเคลือบจะต้องได้รับการตรวจสอบความบกพร่องของพื้นผิวหรือขอบ รวมทั้งรูปร่างและความหนาที่สม่ำเสมอ

Image

Gocator ให้การวัดความกว้างที่แม่นยำของขนาด Separator และอิเล็กโทรด

Image

การวัดแบบ Profile ของขอบอิเล็กโทรด

Gocator ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของขอบแผ่นอิเล็กโทรดเคลือบด้วยความเร็วสูง

Image

การวัดระยะทางระหว่าง Tab

Gocator สแกนและวัดระยะห่างระหว่างแท็บบนแผ่นเซลล์เพื่อให้ตรงตามระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ

Cell Assembly Inspection

Image

separator และอิเล็กโทรดจะถูกรวมเข้าด้วยกันและเซลล์ที่ต่อเข้ากัน (รวมถึง anode และ cathode) จะเป็น rolled หรือ stacked จากนั้น Stacked จะอยู่ในปลอกโลหะและปิดผนึกด้วยการเชื่อม

Image

การตรวจสอบตัวหนังสือ (OCR)

เชื่อมต่อ Gocator sensors กับ GoMax Smart Vision Accelerator เพื่ออ่านและตรวจสอบความถูกต้องของอักขระที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร

Image

Barcode Reading

เครื่องมือ Surface Barcode ในตัวจะอ่านรหัส DataMatrix แบบรูปภาพและ laser-etched บนทองแดงของอิเล็กโทรดแบบ stacked

Battery Surface Inspection (Flat Cell)

Image

การตรวจสอบคุณภาพพื้นผิวแบตเตอรี่ ความเรียบและข้อบกพร่อง เช่น รอยแตก ขอบแตก และอื่นๆ

Image

เทคโนโลยีเลเซอร์สีฟ้า

แสงสีน้ำเงินความยาวคลื่นที่สั้นกว่าทำให้การสแกนมีคุณภาพสูงขึ้น (เช่น มีเสียงดังน้อยกว่า) บนพื้นผิวแบตเตอรี่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น โลหะขัดเงา

Battery Surface Inspection (Cylindrical Cell)

Image

นอกจากพื้นผิวเรียบแล้ว Gocator ยังสามารถสแกนและตรวจสอบแบตเตอรี่ทรงกระบอกที่ใช้การตั้งค่าสำหรับเซ็นเซอร์ตัวเดียวหรือหลายตัว สแกนหา defect รอยบุบ รอยขีดข่วน คราบสกปรก การเอียง และความสูง

Module and Pack Assembly Inspection

Image

Multiple cells ซ้อนกัน เพื่อสร้าง modules และจะรวมกันเพื่อสร้างชุดแบตเตอรี่ จึงต้องมีการตรวจสอบส่วนประกอบ สำหรับการประกอบที่ถูกต้องและการเชื่อมขั้นตอนสุดท้ายเพื่อคุณภาพที่ดี สามารถสแกนและระบุค่า defects ในรอยเชื่อม เช่น รอยแตก overflow offset air holes ความหยาบมากเกินไป การเปลี่ยนสี และอื่นๆ

Image

ชิ้นงานที่สมบูรณ์

Image

ชิ้นงาน Overflow

Image

ชิ้นงานที่เกิดรอย

Image

ชิ้นงานเปลี่ยนสี

Image

ชิ้นงานที่แตก

Battery Final Installation Inspection

Image

ในรถยนต์ไฟฟ้า tray/pan ขนาดใหญ่จะอยู่ใต้ floor panel แบตเตอรี่ลิเยมไอออนติดอยู่กับ tray การใช้ Glue bead application ต้องได้รับการตรวจสอบขนาดและคุณภาพพื้นผิวที่ถูกต้อง ช่วยให้คุณตรวจสอบความกว้าง ความสูง offset และความต่อเนื่อง จุดที่กำหนดตาม glue bead path จะแสดงผลการวัดและสถิติ

READ. RECOGNIZE. VALIDATE.

Image

Smart 3D Optical Character Recognition

เครื่องมือ Surface OCR อ่านตัวอักษรจาก surfaces โดยใช้ข้อมูลการสแกนแผนที่ความสูง 3D หรือข้อมูลการสแกนความเข้ม 2D

Image

Smart 3D Barcode Reading

เครื่องมือ Surface Barcode ช่วยให้คุณอ่านข้อมูลที่เข้ารหัสในบาร์โค้ด 1D (เชิงเส้น) และ 2D จากข้อมูล surface โดยไม่ต้องใช้ 2D vision หรือเครื่องอ่านบาร์โค้ดเฉพาะ