การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานมีความละเอียดมากขึ้น โดยส่วนมากเราจะใช้พนักงานเป็นคนตรวจสอบชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง การตรวจสอบรอยขีดข่วนต่างๆ รอยบุบ รอยขนแมว ตามด บนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะดังตัวอย่างด้านล่าง การตรวจสอบโดยใช้กล้องและใช้ระบบ Lighting พื้นฐานไม่สามารถที่จะตรวจสอบปัญหาต่างๆ ดังด้านล่างได้

Surface Inspection Solution with Special Lighting Unit

การถ่ายภาพชิ้นงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจสอบภาพด้วยระบบ Machine Vision พื้นผิวที่มีความมันวาวหรือพื้นผิววัตถุที่เป็นสีดำวัตถุเรียบการตรวจสอบร่องรอยเล็กน้อยทำได้ยาก แต่ด้วย Lighting unit ของ Deediim ทำให้การตรวจสอบพื้นผิวเป็นไปได้

Image Samples from special Lighting Unit

ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของการถ่ายด้วย Lighting ชนิดพิเศษ

Two Models of Special Lighting Unit

Image

Surf.Finder-SF

ระบบแสงพิเศษที่มีทั้ง Dome Light และ Coaxial Light ในตัวเหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีความมันวาวสูง

Image

Surf.Finder-WV

ระบบแสงพิเศษที่เหมาะกับพื้นผิวที่ไม่มีความมันวาวมากนักและมีขนาดของพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบใหญ่

How to Use