เพิ่มความสามารถของระบบ 3D Robot Vision สำหรับงาน automation

Gocator 3D Smart Sensor ได้เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษที่ทำให้ Line Profiler สามารถเชื่อมต่อกับ Universal Robot (UR) Cobot และ 3D Line Profiler สามารถทำงานคู่กัน เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุดสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานในงานดังต่อไปนี้

  • การวัดขนาดและการตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ยาวอย่างเช่น เคเบิล ท่อ หรือ conduit ต่างๆ ลักษณะงานที่ต้องการ FOV ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย Gocator 3D Snapshot Sensor อย่างเช่น งาน Bin Picking เหมาะสำหรับการใช้งานเป็น Vision Robot Guide
  • สร้างความยืดหยุ่นในการตรวจสอบคุณภาพ งานหยิบจับชิ้นงานต่างๆ

Easy Sensor to Robot Mounting

ด้วย Gocator® 3D snapshot sensors, Gocator® 3D laser profilers สามารถเชื่อมต่อบน UR Robot โดยใช้เพลทโลหะจับยึดที่ตัว Robot จากนั้นเชื่อมต่อ Sensor ไปยัง Robot Controller หรือ PC ในการจัดการกับพารามิเตอร์ต่างๆ มีฟังก์ชั่น Hand-Eye calibration โดยใช้ฟังก์ชั่นใน URCap ของ Robot Universal Robot (using the Gocator® URCap plugin) ได้เลย ทำให้การติดตั้งพารามิเตอร์ต่างๆ ทำได้ง่ายและรวดเร็ว

Image

Built-In Sensor to Robot Hand-Eye Calibration

Gocator® Calibrate node ใน URCap ทำงานได้อย่างอัตโนมัติในการทำฟังก์ชั่น Hand-eye calibration ระหว่างเซ็นเซอร์และหน้ายึดจับของโรบอท เมื่อเราใช้โหมด Run แขนของโรบอทที่มีเซ็นเซอร์จับยึดอยู่จะเคลื่อนที่ไปยังชิ้นงานที่ใช้เป็นตัวคาริเบท โดยการเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อสแกนและส่งค่าต่างๆ กลับมา หลังจากนั้นก็ทำการ Run ค่าของเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนเป็นค่าตำแหน่งส่งให้ Robot อีกที

ฟังก์ชั่นการ calibration มีอยู่ใน URCap ทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายและรวดเร็ว

สามารถ Load Job files จากหน้าของ URCap ได้

Gocator Scan หมายถึง การสั่งให้ Robot เคลื่อนที่ไป scan ค่าของชิ้นงานแล้วส่งกลับมา

เซ็นเซอร์สร้างตำแหน่ง XYZ raw, pitch, and yaw จากค่าที่ Gocator ได้รับมาใน URCap จากนั้นมีการประมวลผลอีกครั้งหนึ่ง

Benefits of UR Integration with Gocator Line Profilers

การเชื่อมต่อ UR Robot กับ Gocator® 3D laser profile sensors ช่วยให้สามารถทำงาน vision-guided robotic solution ได้หลากหลายขึ้น ทำให้ต้นทุนในการพัฒนางานต่ำและทำให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

รับชม VDO ในการประยุกต์ใช้งาน Gocator line Profiler กับ UR Robot